POLÍTICA DE PRIVACITAT

A RESTAURANT EL TRAPÍO, SL ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes. INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? RESTAURANT EL TRAPIO, SL. B66751116. C/ ESPERANÇA Nº 25 – 08017 BARCELONA. 932115817. sala@restauranteeltrapio.com

 

 

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

 

A RESTAURANTE EL TRAPÍO, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES? Durant 5 anys o fins a la finalització del servei contractat.

 

 

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades: Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les vostres dades personals.

 

 

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES? No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

 

 

 

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països. QUINES SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITEN LES SEVES DADES? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a RESTAURANT EL TRAPÍO, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

 

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

 

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades.

 

 

 

En aquest cas, RESTAURANT EL TRAPÍO, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

 

 

 

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

 

Les dades personals que tractem a RESTAURANTE EL TRAPÍO, SL procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són: Adreces postals i electròniques Informació comercial Dades identificatives de clients No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual ol’orientació sexual d’una persona física).